لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29504)
چاپ مجدد (20265)
تالیف (42825)
ترجمه (6944)
تهران (41694)
شهرستان (8075)
كودك و نوجوان (8723)
كمك درسی و آموزشی (6450)

تعداد یافت شده (49769) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Advanced UNIX: a programer's guide
نويسنده:Stephan Prata - اسلامی - دیویی: 005.43 - 496 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 2500 ریال - انتخاب
2- Computers today
نويسنده:Donald H. Sanders - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 004 - 640 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 3600 ریال - انتخاب
3- Foxbase user guide
- جلوه - دیویی: 005.7565 - 474 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1370 - 1900 ریال - انتخاب
4- An account of Islamic ethics
نويسنده:محمدعلی سادات ؛ مترجم:مژگان جلالی - نبا - دیویی: 297.68 - 24 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
5- Anti-drug policy of the Islamic Repubic of Iran
نويسنده:رضا اسدی - اداره روابط بین‌الملل مبارزه با مواد مخدر - دیویی: 362.29 - 76 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
6- Oxford elementary learner's dictionary of English
- کلینی - دیویی: 423 - 306 صفحه - رقعی - 650 ریال - انتخاب
7- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - پژوهش - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری - 700 ریال - انتخاب
8- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری - 900 ریال - انتخاب
9- Graded exercises in English
- کلینی - دیویی: 428.24 - 194 صفحه - رقعی - 450 ریال - انتخاب
10- Handbook of pediatrics
- جهاد دانشگاهی - دیویی: 618.92 - 926 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 2000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4977