نشست معرفي و بررسي رمان «تشريف»
نشست «مشاركت مردمي در جنگ و هويت ملي»
نشست «هويت زنان در نگاه فلاسفه مسلمان»
نشست «ادبيات‌پژوهي زن و دفاع مقدس» و رونمايي از كتاب «سيماي زن در آثار راضيه تجار»
نقد و بررسي كتاب « خون شد»

نشست نقد و بررسي كتاب «حسين مسيح» به مناسبت هفته بسيج
نقد و بررسي كتاب «لم يزرع» در سومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب سليمانيه
رونمايي از كتاب «حقوق شهر و شهروندي؛ بازانديشي در مباني،مفاهيم، ابعاد و كاركردها»
توسعه ي ويترين چگونگي توزيع كتاب كودك و نوجوان
نشست «معرفي تازه‌هاي نشر هموطنان پيرو اديان توحيدي»