«آینه دوران» منتشر شد
17/11/1397 14:35

کتاب «آینه دوران؛ گزارش سی و شش دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دو جلد از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، کتاب «آینه دوران» کارنامه36 دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نمودار آثار برتر کشور در طول گذر چهل سال انقلاب اسلامی ایران از سوی موسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شد.

کتاب «آینه دوران؛ گزارش سی و شش دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران»در دو دفتر منتشر شده است؛ دفتر اول شامل دوره های یکم تا بیستم و دفتر دوم شامل دوره های بیست و یکم تا سی و ششم را در بر می گیرد. هر فصل کتاب «آینه دوران» شامل جدول آماری آثار داوری شده، فهرست اجمالی آثار برگزیده، معرفی آثار برگزیده و پدیدآورندگان آنها، فهرست اجمالی آثار شایسته تقدیر و فهرست داوران است.

در مقدمه این کتاب به قلم نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب،آمده است:« آینه دوران کارنامه سی و شش دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نمودار آثار برتر کشور  در طول  چهل سال انقلاب اسلامی است. در این ادوار در مجموع 300 هزار و 804 عنوان کتاب مورد بررسی و ارزیابی داوران قرار گرفته است. البته در برخی از دوره ها بنابر سیاست ها و تصمیم های اتخاذ شده فقط کتاب هایی ارزیابی شده اند که از طریق فراخوان به دبیرخانه رسیده اند و دلیل افت محسوس کتاب های داوری شده در برخی از ادوار همین مساله است.

جایزه کتاب سال در 36 دوره فعالیت خود، چنانچه از دوره های چهاردهم تا سی وششم نمایان است، با بسیاری از استادان برجسته دانشگاه و حوزه همکاری داشته و از نظر و دیدگاه آنان بهره جسته که شاید بتوان این جایزه را به نوعی نماد وحدت حوزه و دانشگاه دانست».

بر اساس اطلاعات این کتاب، بیشترین آثار داوری شده به دوره بیست و نهم اختصاص دارد که 26هزار و 477عنوان کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از این دوره، بیشترین آثار داوری مربوط به دوره های سی ام با 25 هزار و 490 اثر و دوره سی دوم با 23هزار و 721 اثر است. کمترین آثار داوری شده با هزار و 316 عنوان به دوره دوم اختصاص دارد. پیش از آن، در دوره های ششم، هزار و 317 و دوره هفتم با هزار و 490 اثر، کمترین آثار،  مورد داوری قرار گرفته است.

همچنین، در 36 دوره جایزه کتاب سال در مجموع 645 اثر برگزیده شده اند. بیشترین آثار برگزیده با 33 عنوان به دوره بیست و هفتم اختصاص دارد. پس از آن نیز بیشترین آثار برگزیده به ترتیب با 30 و29 عنوان به دوره های هشتم و به طور مشترک دوازدهم و بیست و پنجم اختصاص دارد. کمترین آثار برگزیده نیز به ترتیب با 5،4و8 اثر به ترتیب به دوره های سی ام، سی و یکم و سی و دوم اختصاص دارد.

همچنین در دوره های مختلف جایزه کتاب سال جمعا 1004 اثر از سوی داوران، شایسته تقدیر شناخته شده است. طبق اسناد موجود از جایزه کتاب سال، داوران از دوره اول تا پنجم و نیز در دوره دهم کتابی را به عنوان شایسته تقدیر انتخاب نکرده اند. اما بیشترین آثار شایسته تقدیر با 49 اثر به دوره بیست و نهم اختصاص دارد. پس از آن نیز به ترتیب دوره های بیست و هفتم و بیست و هشتم با 48 و44 اثر بیشترین آثار شایسته تقدیر انتخاب شده اند. کمترین آثار شایسته تقدیر نیز-بدون لحاظ دوره های اول تا پنجم و نیز دهم-به ترتیب با 13،11 و16 اثر به دوره های ششم، یازدهم و هفتم اختصاص دارد.

مجموعه دو جلدی «آینه دوران؛ گزارش سی و شش دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» با شمارگان 500نسخه به بهای 150هزار تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد.