نامزدهای جشنواره نقد کتاب در دو گروه معرفی شدند
11/09/1398 10:45

نامزدهای شانزدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه کلیات و اطلاع رسانی و فلسفه، کلام و عرفان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، مقاله‌های راه یافته به مرحله دوم  شانزدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه های کلیات و اطلاع ­رسانی و فلسفه، کلام و عرفان معرفی شدند.

در گروه کلیات و اطلاع ­رسانی از میان آثار ارسالی، تنها مقاله نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده، مراد اسماعیلی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش2، اردیبهشت 1397 به مرحله دوم داوری راه پیدا کرد.

در گروه فلسفه، کلام و عرفان مقاله های اخگرهای بی سامانی در خرمن حکمت یمانی : نقد ترجمه ای نااستوار از القبسات میرداماد، حسین نجفی، کتاب گزار، ش4و5، زمستان 1395 و بهار 1396، آسیب شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش، محمدرضا ارشادی نیا، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، بهار و تابستان 1397، آیا روح مطلق همان خداست؟ نقدی بر کتاب مفهوم خدا از نظر هگل، محمدمهدی اردبیلی، پژوهشنامة انتقادی متون، ش7، مهر 1397، نقد کتاب تاریخ فلسفة راتلج: از آغاز تا افلاطون، مجید صدرمجلس، پژوهشنامة انتقادی متون، ش7، مهر 1397، نقدی بر کتاب فرهنگ اصطلاحات علم کلام، حوریه شجاعی باغینی، ، پژوهشنامة انتقادی متون، ش7، مهر 1397، نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان، عطیه زندیه، پژوهشنامة انتقادی متون، ش7، مهر 1397، نقدی بر ویراستی نابسامان از حاشیه شمس الدین گیلانی بر تعلیقة خفری بر الهیات شرح تجرید، حمید عطائی نظری، آینه پژوهش، ش173، آذر و دی 1397 و وقتی مترجم کیهان را بر ذهن نیگل آوار می کند، مهدی امیریان، آینه پژوهش، ش169،  فروردین و اردیبهشت 1397 به عنوان نامزد های این دوره از جشنواره نقد کتاب معرفی شدند.

اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب با اعلام اسامی برگزیدگان و مقالات شایسته قدردانی، در آذر ماه برگزار خواهد شد.