نشست «رونمايي از جديدترين آثار منتشر شده توسط ناشران و نويسندگان اقليت‌هاي ديني»
_ نشست «رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده توسط ناشران و نویسندگان اقلیت‌های دینی»