نشست «بررسي و آسيب‌شناسي جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران»
_ نشست «بررسی و آسیب‌شناسی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران»