معرفي و بررسي كتاب «سلوك در مكتب سليماني» به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهيدحاج قاسم سليماني
_ معرفی و بررسی کتاب «سلوک در مکتب سلیمانی» به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی