حضور ولاديمير شوكين درخانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه جهاني كتاب سال
_ حضور ولادیمیر شوکین درخانه کتاب و ادبیات ایران برای دریافت جایزه جهانی کتاب سال