تقدير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از مديرعامل پست و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران
_ بابت همکاری در برگزاری نمایشگاه های مجازی