نشست «جايگاه تبليغات در كسب‌وكارهاي ايراني و آسيب‌شناسي تبليغات حوزه‌ نشر»
_ نشست «جایگاه تبلیغات در کسب‌وکارهای ایرانی و آسیب‌شناسی تبلیغات حوزه‌ نشر»