آيين رونمايي از كتاب مجموعه داستان‌هاي برگزيده جايزه ادبي «يوسف»
_ آیین رونمایی از کتاب مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه ادبی «یوسف»