نقد و بررسي كتاب «لم يزرع» در سومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب سليمانيه
_ نقد و بررسی کتاب «لم یزرع» در سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه