نشست «ادبيات‌پژوهي زن و دفاع مقدس» و رونمايي از كتاب «سيماي زن در آثار راضيه تجار»
_ نشست «ادبیات‌پژوهی زن و دفاع مقدس» و رونمایی از کتاب «سیمای زن در آثار راضیه تجار»