آيين افتتاحيه اولين نمايشگاه مجازي كتاب استان اصفهان
_ آیین افتتاحیه اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان