نشست هيئت امناي خانه كتاب و ادبيات ايران با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
_ نشست هیئت امنای خانه کتاب و ادبیات ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی