آيين رونمايي از كتاب «معجزه نزديك است؛ روايت جنگ و زندگي‌ جانباز نابينا محمدحسن نيسي»
_ آیین رونمایی از کتاب «معجزه نزدیک است؛ روایت جنگ و زندگی‌ جانباز نابینا محمدحسن نیسی»