«دومين نشست معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تشكل‌ها و انجمن‌هاي حوزه نشر»
_ «دومین نشست معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه نشر»