نشست معرفي و بررسي كتاب «تنوع و تمدن در انديشه اسلامي»

- نشست معرفي و بررسي كتاب «تنوع و تمدن در انديشه اسلامي»
نشست صميمي شاعران با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (گرامي داشت روز شعر و ادب فارسي)

- نشست صميمي شاعران با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (گرامي داشت روز شعر و ادب فارسي)
نشست «هويت ملي در ادبيات نمايش هاي آئيني انقلاب و دفاع مقدس»

- نشست «هويت ملي در ادبيات نمايش هاي آئيني انقلاب و دفاع مقدس»
نشست معرفي و بررسي كتاب «عشاير لُر؛ بختياري و لرستان»

- نشست معرفي و بررسي كتاب «عشاير لُر؛ بختياري و لرستان»
نشست «بررسي گذشته و آينده هويت ملي در ادبيات نمايشي دفاع مقدس»

- نشست «بررسي گذشته و آينده هويت ملي در ادبيات نمايشي دفاع مقدس»
نشست «بررسي مولفه‌هاي آثار فاخر در ادبيات نمايشي دفاع مقدس»

- نشست «بررسي مولفه‌هاي آثار فاخر در ادبيات نمايشي دفاع مقدس»
نشست «ظهور و بروز هويت ملي در ادبيات داستاني دفاع مقدس»

- نشست «ظهور و بروز هويت ملي در ادبيات داستاني دفاع مقدس»
نشست «بازنمايي هويت ملي در ادبيات داستاني دفاع مقدس»

- نشست «بازنمايي هويت ملي در ادبيات داستاني دفاع مقدس»
نشست «هم‌انديشي هفتادوسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب فرانكفورت»

- نشست «هم‌انديشي هفتادوسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب فرانكفورت»
آيين شعرخواني عاشورايي «قيامتِ دنيا»

- آيين شعرخواني عاشورايي «قيامتِ دنيا»
رونمايي از

- رونمايي از "فعاليت هاي نوآورانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در فضاي مجازي (ويژه حوزه كتاب)"
مراسم افتتاح كتابخانه شعر و ادبيات داستاني شهيد چمران

- مراسم افتتاح كتابخانه شعر و ادبيات داستاني شهيد چمران
مراسم تشييع و خاكسپاري محمد سرور رجايي

- مراسم تشييع و خاكسپاري محمد سرور رجايي
دريافت جايزه جهاني كتاب سال توسط رايزن فرهنگي ج.ا.ا در چين، به نمايندگي ازنويسنده چيني

- دريافت جايزه جهاني كتاب سال توسط رايزن فرهنگي ج.ا.ا در چين، به نمايندگي ازنويسنده چيني
نشست معرفي و بررسي كتاب «راهنماي A تا Z برندسازي شخصي؛ در عصر رسانه‌هاي ديجيتال»

- نشست معرفي و بررسي كتاب «راهنماي A تا Z برندسازي شخصي؛ در عصر رسانه‌هاي ديجيتال»
آيين رونمايي از ترجمه عربي، فرانسه و تركي استانبولي كتاب «هياهو بر سر هيچ» نوشته محمد علي موحد

- آيين رونمايي از ترجمه عربي، فرانسه و تركي استانبولي كتاب «هياهو بر سر هيچ» نوشته محمد علي موحد
معرفي و بررسي كتاب چهل و يكم

- معرفي و بررسي كتاب چهل و يكم
وبينار بين المللي ادبيات در روزگار كرونا (2)

- وبينار بين المللي ادبيات در روزگار كرونا (2)
وبينار بين المللي ادبيات در روزگار كرونا (1)

- وبينار بين المللي ادبيات در روزگار كرونا (1)
آيين افتتاحيه وبينار بين المللي ادبيات در روزگار كرونا

- آيين افتتاحيه وبينار بين المللي ادبيات در روزگار كرونا
نشست معرفي و بررسي كتاب آقاي سالاري و دخترانش

- نشست معرفي و بررسي كتاب آقاي سالاري و دخترانش
نشست معرفي و بررسي كتاب «راهبرد دانش و مديريت دانش»

- نشست معرفي و بررسي كتاب «راهبرد دانش و مديريت دانش»
بازديد معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران از خانه كتاب و ادبيات ايران

- بازديد معاون فرهنگي و آموزشي بنياد شهيد و امور ايثارگران از خانه كتاب و ادبيات ايران
رونمايي از ترجمه اسپانيايي و انگليسي كتاب «انقلاب اسلامي؛ مباني و ويژگي‌ها»

- رونمايي از ترجمه اسپانيايي و انگليسي كتاب «انقلاب اسلامي؛ مباني و ويژگي‌ها»
آيين رونمايي از ترجمه عربي كتاب « از گذشته ادبي ايران» در غرفه ايران

- آيين رونمايي از ترجمه عربي كتاب « از گذشته ادبي ايران» در غرفه ايران
معرفي كتاب «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسيم» و «آشنايي با سازمان ملل متحد به زبان ساده»

- معرفي كتاب «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسيم» و «آشنايي با سازمان ملل متحد به زبان ساده»
رونمايي از ترجمه يوناني كتاب اسلام از منظر شيعه

- رونمايي از ترجمه يوناني كتاب اسلام از منظر شيعه
روز فرهنگي ايران در نمايشگاه بين‌المللي كتاب بغداد

- روز فرهنگي ايران در نمايشگاه بين‌المللي كتاب بغداد
ويژه برنامه گراميداشت شهداي مقاومت: شهيد حاج قاسم سليماني و شهيد ابوالمهدي المهندس

- ويژه برنامه گراميداشت شهداي مقاومت: شهيد حاج قاسم سليماني و شهيد ابوالمهدي المهندس
رئيس جريان حكمت ملي عراق و رئيس سابق مجلس اعلاي عراق از غرفه جمهوري اسلامي ايران

- رئيس جريان حكمت ملي عراق و رئيس سابق مجلس اعلاي عراق از غرفه جمهوري اسلامي ايران