آيين اختتاميه نخستين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي

- آيين اختتاميه نخستين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي
نشست خبري نخستين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي

- نشست خبري نخستين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي
محفل شعر ابوطالب (ع) با عنوان آيين مستوري

- محفل شعر ابوطالب (ع) با عنوان آيين مستوري
آيين اختتاميه نخستين جايزه دوسالانه نقد زرين

- آيين اختتاميه نخستين جايزه دوسالانه نقد زرين
حضور ولاديمير شوكين درخانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه  جهاني كتاب سال

- حضور ولاديمير شوكين درخانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه جهاني كتاب سال
حضور رئيس بخش فرهنگي سفارت جمهوري فدرال آلمان در خانه كتاب وادبيات ايران

- حضور رئيس بخش فرهنگي سفارت جمهوري فدرال آلمان در خانه كتاب وادبيات ايران
حضور ميريام پاواژو رايزن فرهنگي فرانسه در خانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه جهاني كتاب سال

- حضور ميريام پاواژو رايزن فرهنگي فرانسه در خانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه جهاني كتاب سال
آيين پاياني سي و هشتمين دوره كتاب سال و بيست و هشتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال ج.ا.ا

- آيين پاياني سي و هشتمين دوره كتاب سال و بيست و هشتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال ج.ا.ا
مراسم اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره شعر فجر

- مراسم اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره شعر فجر
بازديد مدير عامل پست و ورئيس نمايشگاه كتاب از بخش مرسولات پستي نمايشگاه كتاب تهران

- بازديد مدير عامل پست و ورئيس نمايشگاه كتاب از بخش مرسولات پستي نمايشگاه كتاب تهران
كتاب هاي خريداري شده در نمايشگاه مجازي كتاب در حال ارسال توسط شركت پست

- كتاب هاي خريداري شده در نمايشگاه مجازي كتاب در حال ارسال توسط شركت پست
افتتاحيه نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران

- افتتاحيه نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران
محفل شعر فاطمي پانزدهمين دوره جشنواره بين‌المللي شعر فجر

- محفل شعر فاطمي پانزدهمين دوره جشنواره بين‌المللي شعر فجر
اختتاميه نوزدهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه

- اختتاميه نوزدهمين دوره جشنواره كتاب و رسانه
افتتاحيه پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر

- افتتاحيه پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر
اختتاميه هفدهمين دوره جشنواره نقد كتاب

- اختتاميه هفدهمين دوره جشنواره نقد كتاب
معرفي و بررسي كتاب «سلوك در مكتب سليماني» به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهيدحاج قاسم سليماني

- معرفي و بررسي كتاب «سلوك در مكتب سليماني» به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهيدحاج قاسم سليماني
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب "عقل سرخ"
نشست خبري  پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر

- نشست خبري پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر
رونمايي پوستر پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر

- رونمايي پوستر پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر
اختتاميه دومين دوره جايزه ابن‌سينا پژوهي

- اختتاميه دومين دوره جايزه ابن‌سينا پژوهي
نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»

- نشست «فقدان حمايت و نشر كتاب افراد داراي معلوليت (راهكارها و پيشنهادها)»
نخستين آيين ملي بزرگداشت ويرايش استادان، ويراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران

- نخستين آيين ملي بزرگداشت ويرايش استادان، ويراستاران، پژوهشگران، ناشران، منتقدان، موسسه ها و فناوران
آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»

- آيين «تجليل از مترجم برگزيده: محبوبه نجف خاني»
نشست «ويرايش متون ديني»

- نشست «ويرايش متون ديني»
نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»

- نشست «ظرافت ‌هاي ويرايش در متون ترجمه ‌اي»
نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»

- نشست «مسائل فرهنگي – اجتماعي كرونا و پيامدهاي آن»
نشست «جامعه و نشر در ايران»

- نشست «جامعه و نشر در ايران»
نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»

- نشست «نقش آژانس‌هاي ادبي در پويايي گرنت و ترجمه معكوس»
نشست «نشر ايران در گام دوم انقلاب»

- نشست «نشر ايران در گام دوم انقلاب»