هفتمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين (1)

- هفتمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين (1)
هفتمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين

- هفتمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين
ششمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين (1)

- ششمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين (1)
ششمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين

- ششمين روز نمايشگاه بين اللمللي كتاب تهران از نگاه دوربين
خدمات رفاهي سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

- خدمات رفاهي سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
پنجمين  روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين

- پنجمين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين
چهارمين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين

- چهارمين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين
سومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين (1)

- سومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين (1)
سومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين

- سومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از نگاه دوربين
پايان دومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

- پايان دومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
گشت و گذار در دومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 1

- گشت و گذار در دومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 1
گشت و گذار در دومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

- گشت و گذار در دومين روز نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
پايان روز اول نمايشگاه

- پايان روز اول نمايشگاه
نشست معاون سيما و مديران جديد شبكه‌هاي تلويزيوني با مسئولان نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران

- نشست معاون سيما و مديران جديد شبكه‌هاي تلويزيوني با مسئولان نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران
ساعات ابتدايي اولين روز نمايشگاه كتاب تهران در قاب عكاسان

- ساعات ابتدايي اولين روز نمايشگاه كتاب تهران در قاب عكاسان
غرفه قطر مهمان ويژه سي‌وسومين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران در بخش بين‌الملل نمايشگاه

- غرفه قطر مهمان ويژه سي‌وسومين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران در بخش بين‌الملل نمايشگاه
آماده سازي مصلاي امام خميني(ره) براي برگزاري سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

- آماده سازي مصلاي امام خميني(ره) براي برگزاري سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
نشست خبري سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

- نشست خبري سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
پاسداشت محمد علي اسلامي ندوشن

- پاسداشت محمد علي اسلامي ندوشن
ضيافت صميمانه اهالي كتاب ، نشر و ادبيات با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

- ضيافت صميمانه اهالي كتاب ، نشر و ادبيات با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
نشست نقد و بررسي كتاب «هوش آني در عصر ارتباطات»

- نشست نقد و بررسي كتاب «هوش آني در عصر ارتباطات»
اختتاميه دومين جشنواره ملي داستان كوچك ايراني

- اختتاميه دومين جشنواره ملي داستان كوچك ايراني
آيين پاياني «دومين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي»

- آيين پاياني «دومين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي»
جلسه هماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي همكار براي برگزاري سي‌وسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران

- جلسه هماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي همكار براي برگزاري سي‌وسومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران
نقد و بررسي كتاب «قرن‌هاي بي‌زمان»

- نقد و بررسي كتاب «قرن‌هاي بي‌زمان»
جلسه شوراي سياستگذاري سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

- جلسه شوراي سياستگذاري سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
بازديد رئيس و مديران سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از مصلاي امام خميني(ره)

- بازديد رئيس و مديران سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از مصلاي امام خميني(ره)
آيين پاياني سي‌ونهمين جايزه كتاب سال و بيست‌ونهمين جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران

- آيين پاياني سي‌ونهمين جايزه كتاب سال و بيست‌ونهمين جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران
شب شعر

- شب شعر "گنج نظامي" بزرگداشت حكيم نظامي گنجوي
شصت‌وسومين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب بيروت(1)

- شصت‌وسومين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب بيروت(1)