ورود ثبت نام

دکترآباد | خانه کتاب و ادبیات ایران
کتاب های ناشر

دکترآباد

استان - شهرستان تهران - تهران
نشانی پستی جنت آباد جنوبی، خ. باهنر، ک. پیمان، پ. 9، واحد 1
صندوق پستی
تلفن 021   44070428
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات 1400/05/16
دورنگار
شماره پروانه نشر 15591
پست الکترونیک F.R.kaenat@gmail.com
وب سایت http://www.doctorabad.com
شناسه شابک [ 622-98705 ] [ 622-93460 ] [ 622-93547 ] [ 622-93994 ]
تاریخ تاسیس 1399