شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش


مدیر مسئول : قلم‌چی، کاظم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بین خ. صبا و خ. فلسطین، پ. 923
صندوق پستی : ۱۴۱۶۹۳۶۱۱۱
تلفن : ۶۶۹۶۲۵۰۰ ، ۶۶۹۶۲۴۰۰ ، ۶۴۶۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۴۵۶۴
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۲ موقت
پست الکترونیکی : sadabadi.alireza@gmail.com
وب سایت : http://www.kanoon.ir
شناسه شابك : [۰۰-۶۰۰],[۱۲۶-۶۰۰],[۳۲۶-۹۶۴],[۵۰۹-۹۶۴],[۶۰۲۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش

فهرست كتاب های ناشر