تیر


مدیر مسئول : محمدی، بیژن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار کشاورز، خ. شهید کبکانیان، ک. ملکی، پ. 4 زنگ دوم
صندوق پستی : ۱۴۱۵۶۹۴۵۱۴
تلفن : ۸۸۹۷۰۵۴۰ ، ۸۸۹۹۶۱۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۱/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۷۰۵۴۰
شماره پروانه نشر : ۱۸۸۲ موقت
پست الکترونیکی : tir.doapublishing@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۱۰-۶۰۰],[۸۸۱۷-۶۰۰],[۶۵۸۱-۹۶۴],[۹۰۷۷۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تیر

فهرست كتاب های ناشر