دانشگاه مازندران


مدیر مسئول : آزموده قپق تاز، سارا
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، تكنولوژي (علوم كاربردي)، ادبيات، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - بابلسر
نشانی پستی : خ. پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه مازندران، حوزه معاونت پژوهشی
صندوق پستی : ۴۷۴۱۶۱۳۵۳۴
تلفن : ۳۵۳۰۳۳۴۱ ، ۳۵۳۳۸۲۸۸ ، ۳۵۳۰۳۳۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۶/۱۱
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۵۳۳۲۰۱۹
شماره پروانه نشر : ۶۲۹۸ موقت
پست الکترونیکی : s.bordbar@umz.ac.ir
وب سایت : http://www.umz.ac.ir
شناسه شابك : [۶۵۴۵-۶۰۰],[۶۵۰۶-۶۲۲],[۲۵۷۱-۹۶۴],[۶۴۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه مازندران

فهرست كتاب های ناشر