دار الثقلین


مدیر مسئول : حسینی‌، سیدعباس
زمینه فعالیت : كليات، مذهب،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری شرقی، پ. 58، ساختمان ایرانیان، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۶۴۵۳۶
تلفن : ۶۶۴۸۴۱۷۵/۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۴۱۷۵
شماره پروانه نشر : ۲۲۵۵ موقت
پست الکترونیکی : abbas_hosseini_50@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۲۳-۹۶۴],[۸۱۵۱-۹۶۴],[۹۱۶۰۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دار الثقلین

فهرست كتاب های ناشر