اسحاق


مدیر مسئول : اسحق‌بیگی‌حسنی، سعید
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. اردیبهشت، پ. 73، واحد 8
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۱۶۱
تلفن : ۶۶۴۹۲۴۴۳ ، ۶۶۴۹۲۱۳۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۳۹۸ موقت
پست الکترونیکی : saeed@beigi.net
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۱۷۵-۶۰۰],[۸۹۴۰-۶۰۰],[۶۷۴۷-۹۶۴],[۹۰۶۱۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اسحاق

فهرست كتاب های ناشر