آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزشی وترویج کشاورزی


مدیر مسئول : سیداسحقی، علیرضا
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : کیلومتر 7 جاده محمدشهر، بعد از پمپ بنزین، روبروی معاونت فنی و زیربنائی، خ. سوم، معاونت ترویج و آموزش
صندوق پستی : ۳۱۴۴۴۴۴۴۱۱
تلفن : ۳۶۷۰۰۶۲۲ ، ۳۶۷۰۵۰۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۲/۰۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۶۷۰۰۶۲۳
شماره پروانه نشر : ۶۵۳۶ موقت
پست الکترونیکی : nashreamozesh@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۲۰-۹۶۴],[۶۵۹۸-۹۶۴],[۷۹۰۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزشی وترویج کشاورزی

فهرست كتاب های ناشر