پروانه دانش


مدیر مسئول : ایزدی، مهدی
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار کشاورز، خ. شانزده آذر، پ. 68، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۴۱۷۹۹۴۶۷۴
تلفن : ۸۸۹۷۱۲۷۹ ، ۸۸۹۷۴۱۴۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۱۳۷۳۵
شماره پروانه نشر : ۲۷۰۲ موقت
پست الکترونیکی : parvanehdanesh1@gmail.com
وب سایت : http://www.parvanehdanesh.com
شناسه شابك : [۱۵۷-۶۰۰],[۵۷۴۰-۹۶۴],[۸۹۸۶-۹۶۴],[۹۱۸۲۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پروانه دانش

فهرست كتاب های ناشر