چکامه


مدیر مسئول : مجتهدپور، سیدیوسف
زمینه فعالیت : هنرها، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پ. 24 و 26، ط. اول
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۶۲۵۵۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۱/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۸۴ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۱۰۷-۹۶۴],[۹۰۸۸۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چکامه

فهرست كتاب های ناشر