حکمت


مدیر مسئول : غفاری، حسین
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، ابتدای خ. ابوریحان، پ. 94
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۴۱۶۴
تلفن : ۶۶۴۶۱۲۹۲ ، ۶۶۴۱۵۸۷۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۶۵۰۵
شماره پروانه نشر : ۲۹ موقت
پست الکترونیکی : hekmatpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.hekmatpub.com
شناسه شابك : [۲۴۴-۹۶۴],[۵۶۱۶-۹۶۴],[۸۷۱۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : حکمت

فهرست كتاب های ناشر