معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری


مدیر مسئول : ابراهیمی‌دهشیری، علی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پاستور، نهاد ریاست جمهوری، پ. 1
صندوق پستی : ۱۳۱۶۷۶۷۴۵۱
تلفن : ۶۶۴۹۲۷۰۸ ، ۶۶۴۹۲۷۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۶/۲۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۴۹۲۷۰۷
شماره پروانه نشر : ۹۴۴۷ موقت
پست الکترونیکی : sbanaei78@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۴۷-۶۰۰],[۷۴۳۴-۶۰۰],[۸۸۰۴-۶۰۰],[۵۸۴۹-۹۶۴],[۹۰۲۱۱-۹۶۴],[۹۶۴۲۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری

فهرست كتاب های ناشر