گوهر ماندگار


مدیر مسئول : رستمی چافی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار پانزده خرداد، ک. پنجاه و دو، ابتدای خ. ده‌متری روح‌الله، پ. 2
صندوق پستی : ۳۷۱۴۸۳۷۷۴۴
تلفن : ۳۷۷۴۸۳۷۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۸/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۷۱۳ موقت
پست الکترونیکی : nashr_gm@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۸۰۵-۶۰۰],[۲۷۷۰-۹۶۴],[۹۶۵۴۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گوهر ماندگار

فهرست كتاب های ناشر