ابتکار دانش


مدیر مسئول : حبیب اللهی، محمدجواد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. صفایه،کوی بیگدلی، کوی جلال‌زاده، کوی شریفی، پ. 69
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۳۴۵۶۳
تلفن : ۳۷۷۴۶۵۶۷ ، ۳۷۸۳۶۴۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۶۴۲۰
شماره پروانه نشر : ۷۷۷۰ موقت
پست الکترونیکی : ebtekardanesh@yahoo.com
وب سایت : http://www.ebtekardanesh.ir
شناسه شابك : [۱۱۱-۶۰۰],[۵۱۶۹-۶۰۰],[۲۵۰۵-۹۶۴],[۹۶۶۵۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ابتکار دانش

فهرست كتاب های ناشر