اندیشه ماندگار


مدیر مسئول : حیدرزاده، محمدحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. صفاییه، کوی 28، پ. 284
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۳۶۸۷۶
تلفن : ۳۷۷۳۶۱۶۵ ، ۳۷۷۴۲۱۴۲ ، ۳۷۷۳۹۰۹۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۹۰۹۹
شماره پروانه نشر : ۷۷۶۸ موقت
پست الکترونیکی : sahar_a_c@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۵۸۰-۶۰۰],[۶۷۸۲-۶۰۰],[۸۳۳۴-۶۰۰],[۷۰۰۷-۶۲۲],[۲۶۰۰-۹۶۴],[۹۶۷۳۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اندیشه ماندگار

فهرست كتاب های ناشر