ستاره ها وابسته به کنگره سرداران شهید استان خراسان


مدیر مسئول : چمی گو، محمدعلی
زمینه فعالیت : مذهب، علوم اجتماعي، ادبيات، كتابهاي كودكان و نوجوانان، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : بزرگراه شهید کلانتری، بین م. تلویزیون و جهاد، مجتمع فرهنگی آیه‌ها
صندوق پستی : ۹۱۹۵۵۶۵۲۳۳
تلفن : ۸۷۱۷۰۰۶ ، ۸۷۱۷۰۲۶/۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۱۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۷۱۷۰۲۵
شماره پروانه نشر : ۷۸۶۴ موقت
پست الکترونیکی : nashr.setareha@gmail.com
وب سایت : http://www.shoda.org
شناسه شابك : [۲۵۴-۶۰۰],[۵۱۴۶-۶۰۰],[۲۵۴۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر