آریانوین


مدیر مسئول : عاقله، محمد
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : قزوین - قزوین
نشانی پستی : خ. خیام شمالی، روبروی بانک تجارت
صندوق پستی : ۳۴۱۵۶۱۵۷۵۷
تلفن : ۳۳۳۴۸۹۳۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۳۴۴۶۵۲
شماره پروانه نشر : ۸۳۴۷ موقت
پست الکترونیکی : aryanovinpub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۹۵۱-۶۰۰],[۷۹۵۷-۶۰۰],[۹۰۵۷۴-۶۰۰],[۹۱۳۲۲-۶۰۰],[۷۱۵۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آریانوین

فهرست كتاب های ناشر