چشم انداز قطب


مدیر مسئول : محسن‌نیا، جواد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : خراسان رضوی - تربت حیدریه
نشانی پستی : م. دژبان، خ. خرداد 3، پ. 12
صندوق پستی : ۹۵۱۹۶۹۵۱۹۶
تلفن : ۵۲۲۲۷۷۴۵ ، ۵۲۳۲۹۱۱۹ ، ۵۲۲۳۸۷۵۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۲۲۳۸۷۵۸
شماره پروانه نشر : ۹۴۹۵ موقت
پست الکترونیکی : marjav57@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۹۳-۶۰۰],[۷۴۶۱-۶۰۰],[۸۱۵۳-۶۰۰],[۸۵۰۹-۶۰۰],[۸۷۴۳-۶۰۰],[۹۲۱۰۰-۶۰۰],[۹۳۸۱۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چشم انداز قطب

فهرست كتاب های ناشر