یادداشت


مدیر مسئول : حبیبی، فرنوش
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. 12فروردین، خ. نظری، پ. 105، واحد. 3
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۵۹۱۴
تلفن : ۶۶۹۶۲۸۵۰ ، ۶۶۹۶۲۸۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۲۸۵۱
شماره پروانه نشر : ۹۷۶۴ موقت
پست الکترونیکی : flour_habibi@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۹۷-۶۰۰],[۹۲۳۷۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یادداشت

فهرست كتاب های ناشر