شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا


مدیر مسئول : امینیان، امیرشهریار
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ولی عصر، خ. بهشتی، خ. شهید عبادی، شماره 15، واحد 3
صندوق پستی : ۱۵۹۶۹۸۳۱۱۸
تلفن : ۸۸۷۰۰۵۹۶ ، ۸۸۵۵۰۴۰۲ ، ۰۹۳۹۰۸۶۳۵۵۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۲۴۸۸۶
شماره پروانه نشر : ۹۹۷۰ موقت
پست الکترونیکی : andishevarzan.info@yahoo.com
وب سایت : http://www.andishevarzan.ir
شناسه شابك : [۶۹۷۸-۶۰۰],[۹۲۶۸۲-۶۰۰],[۹۲۸۴۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا

فهرست كتاب های ناشر