کتیبه نوین


مدیر مسئول : داودی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : شهرک گلستان، خ. شهید زارعی، ابتدای میخک، پ.144
صندوق پستی : ۷۱۸۹۹۵۶۴۳۹
تلفن : ۳۶۵۰۵۷۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۶۴۸ موقت
پست الکترونیکی : davodishiraz@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۲۰۵-۶۰۰],[۸۸۱۳-۶۰۰],[۹۴۸۶۵-۶۰۰],[۹۵۶۶۳-۶۰۰],[۶۸۰۴-۶۲۲],[۷۳۹۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتیبه نوین

فهرست كتاب های ناشر