دلان


مدیر مسئول : ویسی، زاهد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : کردستان - سنندج
نشانی پستی : خ. شهداء، پاساژ عزتی، ط. 2، پ. 36
صندوق پستی : ۶۶۱۴۶۳۶۳۷۳
تلفن : ۳۳۱۶۴۵۴۵ ، ۳۳۱۶۴۵۳۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۴/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۹۰۴ موقت
پست الکترونیکی : delanpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۶۶۲-۶۰۰],[۹۵۰۰۷-۶۰۰],[۹۶۴۸۹-۶۰۰],[۹۶۹۳۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دلان

فهرست كتاب های ناشر