پادینا


مدیر مسئول : صالح پور، مرتضی
زمینه فعالیت : علوم طبيعي و رياضيات، تكنولوژي (علوم كاربردي)، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ. 7، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۷۵۴۴۸
تلفن : ۷۷۴۲۱۷۵۷ ، ۶۶۹۴۹۱۱۶ ، ۶۶۹۴۹۱۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۶/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۲۹۳ موقت
پست الکترونیکی : padina.pub@gmail.com
وب سایت : http://www.padinapub.com
شناسه شابك : [۸۵۸۸-۶۰۰],[۹۵۴۷۷-۶۰۰],[۹۶۲۹۴-۶۰۰],[۶۱۶۱-۶۲۲],[۷۱۱۹-۶۲۲],[۷۴۸۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پادینا

فهرست كتاب های ناشر