آفتاب گیتی


مدیر مسئول : طباطبائی شیرازانی، سیده مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، تقاطع خیابان 12 فروردین، ساختمان ولیعصر، ط. 3، واحد 9
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۵۳۶۵۶
تلفن : ۶۶۹۶۹۸۳۷ ، ۳۳۴۱۹۳۴۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۶/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۴۲۸ موقت
پست الکترونیکی : aftabegiti@gmail.com
وب سایت : http://www.aftabegiti.com
شناسه شابك : [۹۸۳۲۶-۶۰۰],[۹۸۴۶۰-۶۰۰],[۹۸۵۱۱-۶۰۰],[۹۸۹۱-۶۰۰],[۹۹۷۰۹-۶۰۰],[۲۴۵-۶۲۲],[۶۱۵۵-۶۲۲],[۶۴۶۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر