روایت


مدیر مسئول : احمدی، امیرحسین
زمینه فعالیت : مذهب، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پ. 11، ط. دوم
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۶۰۱۴۶ ، ۶۶۹۵۰۹۹۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۱/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۰۹۹۶
شماره پروانه نشر : ۴۹۶ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۹۷۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : روایت

فهرست كتاب های ناشر