شرکت گلبان نشر


مدیر مسئول : روشنایی، حسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. شهدای ژاندارمری، پ. 116، ط. سوم، واحد 4
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۴۶۳۵
تلفن : ۵۴۷۱۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۰۶۴۰
شماره پروانه نشر : ۳۸۲۱ موقت
پست الکترونیکی : golbanpublications@gmail.com
وب سایت : http://www.golbanpub.com
شناسه شابك : [۱۵۰-۹۶۴],[۵۷۸۶-۹۶۴],[۷۹۱۶-۹۶۴],[۹۲۶۸۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت گلبان نشر

فهرست كتاب های ناشر