قدیس


مدیر مسئول : باوندسوادکوهی، یوسف
زمینه فعالیت : زبان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، بن بست حقیقت، پ. 4، واحد 5.
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۳۱۷۹
تلفن : ۶۶۴۱۱۳۸۱ ، ۶۶۴۰۳۵۴۸ ، ۰۹۳۶۶۴۹۰۳۵۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۳۵۴۸
شماره پروانه نشر : ۱۰۰۶ موقت
پست الکترونیکی : pbaavand@yahoo.com
وب سایت : http://www.qeddis.ir
شناسه شابك : [۶۴۵۰-۶۰۰],[۸۰۵۰-۶۰۰],[۶۷۲۳-۶۲۲],[۸۴۲۴-۹۶۴],[۹۱۱۷۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : قدیس

فهرست كتاب های ناشر