نگاران قلم


مدیر مسئول : بکاء، سید مصطفی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، مجتمع ناشران، ط. اول، پ. 153
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۹۴۱
تلفن : ۳۷۷۳۱۴۸۰ ، ۳۷۸۴۱۶۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۴۱۶۲۰
شماره پروانه نشر : ۶۹۰۶ موقت
پست الکترونیکی : negaran_qalam@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۹۷-۶۰۰],[۸۳۶۷-۶۰۰],[۸۵۷۴-۹۶۴],[۹۵۳۴۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نگاران قلم

فهرست كتاب های ناشر