کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران


مدیر مسئول : خسروی نهرچی، علی اعظم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : تقاطع بزرگراه شهید مدرس و خ. شهید بهشتی، پ. 56
صندوق پستی : ۱۵۳۱۶۱۶۴۱۷
تلفن : ۸۸۵۰۵۴۰۲ ، ۸۸۹۶۰۵۳۶ ، ۸۸۹۶۰۴۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۳۰۴۴۶
شماره پروانه نشر : ۶۹۱۲ موقت
پست الکترونیکی : farhang.andishe@chmail.ir
وب سایت : http://www.poiict.org
شناسه شابك : [۱۵۹-۶۰۰],[۲۷۸۸-۹۶۴],[۸۷۱۱-۹۶۴],[۹۵۳۴۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

فهرست كتاب های ناشر