موسسه فرهنگی منادی تربیت


مدیر مسئول : ازهری راد، حسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. استاد نجات‌اللهی، ک. بیمه، پ. 26
صندوق پستی : ۱۵۹۹۸۱۳۸۱۳
تلفن : ۸۸۸۰۹۷۸۷ ، ۸۸۸۹۴۲۹۴ ، ۸۸۸۹۴۲۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۹۴۲۹۰
شماره پروانه نشر : ۱۶۲۴ دائم
پست الکترونیکی : info@monadi.org
وب سایت : http://www.monadi.org
شناسه شابك : [۳۹۰-۶۰۰],[۳۴۸-۹۶۴],[۶۳۰۶-۹۶۴],[۶۸۵۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه فرهنگی منادی تربیت

فهرست كتاب های ناشر