رنگینه


مدیر مسئول : هاتفی، مجید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : مشتاق اول، خ. آیت‌الله اصفهانی، مجتمع الهیه، ط. اول
صندوق پستی : ۸۱۵۳۸۷۴۸۷۹
تلفن : ۳۲۶۵۶۴۲۷ ، ۳۲۶۵۵۴۲۷ ، ۳۲۶۶۳۷۷۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۶۵۶۴۲۷
شماره پروانه نشر : ۷۱۱۰ موقت
پست الکترونیکی : rangineh.pub@gmail.com
وب سایت : http://www.rangineh.com
شناسه شابك : [۹۷۳۹۲-۶۰۰],[۶۰۰۵-۶۲۲],[۲۶۱۹-۹۶۴],[۹۵۵۵۵-۹۶۴],[۹۶۳۹۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رنگینه

فهرست كتاب های ناشر