دلیل ما


مدیر مسئول : سعدی، یدالله
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، مجتمع ناشران قم، ط. ششم، واحد 612 و 613
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۶۸۸
تلفن : ۳۷۷۴۴۹۸۸ ، ۳۷۷۳۳۴۱۳ ، ۰۲۱/۶۶۴۶۴۱۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۴۹۸۸
شماره پروانه نشر : ۴۴۶۱ موقت
پست الکترونیکی : dalilema@yahoo.com
وب سایت : http://www.dalilema.ir
شناسه شابك : [۴۴۲-۶۰۰],[۳۹۷-۹۶۴],[۷۵۲۸-۹۶۴],[۷۹۹۰-۹۶۴],[۹۳۳۴۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دلیل ما

فهرست كتاب های ناشر