رهپویان


مدیر مسئول : شریف حسینی، مهدی
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. فاطمی، بعد از تقاطع جمالزاده، پ. 274، ط. 1
صندوق پستی : ۱۴۱۹۶۸۳۶۱۴
تلفن : ۶۶۹۰۸۰۰۰ ، ۶۶۹۱۷۰۳۴ ، ۶۶۹۰۲۰۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۰۸۰۰۰
شماره پروانه نشر : ۷۳۵۳ موقت
پست الکترونیکی : info@drsharif.org
وب سایت : http://www.drsharif.org
شناسه شابك : [۰۹-۶۰۰],[۳۲۱-۶۰۰],[۲۴۹-۹۶۴],[۵۴۹-۹۶۴],[۸۹۷۰-۹۶۴],[۹۰۷۶۲-۹۶۴],[۹۵۹۷۶-۹۶۴],[۹۹۵۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رهپویان

فهرست كتاب های ناشر